KPFIG

Zmiany dotyczące waloryzacji umów

Zmiany dotyczące waloryzacji umów Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185) wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710; dalej: PrZamPubl). W […]

Zmiany w prawie pracy – prawo do bycia offline

Nationale-Nederlanden opublikowało dane OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), z których wynika, że Polacy znajdują się w ścisłej czołówce państw europejskich pod względem liczby przepracowanych w ciągu roku godzin – w ubiegłym roku było to średnio 1830 godzin. Zestawiając to z danymi chociażby z Niemiec, czy Wielkiej Brytanii – pracujemy dłużej o kolejno 481 i […]

Czy rezygnacja z CIT-u estońskiego po upływie 4 lat rodzi obowiązek zapłaty podatku?

Prawo podatkowe to dla przeciętnego obywatela obszar bardzo zagmatwany, pełen wyjątków od reguły i wyłączeń, które mogą bardzo utrudnić życie. W dodatku jest to dziedzina, która zmienia się stosunkowo szybko w porównaniu z innymi gałęziami prawa. Dlatego też od dłuższego czasu funkcjonuje instytucja wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej – która pozwala odpowiedzieć na pytanie, o […]

Warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Ryczałt od dochodów spółek, tzw. CIT estoński został wprowadzony 1 stycznia 2021 r., a następnie zmodyfikowany ustawą z 29 października 2021 r. 📅 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą tzw. Polski Ład. Od kilku miesięcy obserwuje się wzrost popularności CIT-u […]

Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus uchwalona 27 listopada 2019 r. wprowadza wiele zmian w prawach konsumentów. Zmiany wprowadzane dyrektywą, a później implementowane do porządków prawnych państw członkowskich będą w znacznym stopniu wpływać na działalność przedsiębiorców. Zmiany będą w głównej mierze dotyczyć: zaprzestania wprowadzania konsumentów w błąd przez przedsiębiorców, ukrócenia nieuczciwych praktyk stosowanych przez sprzedawców, transparentności ze strony e-commerce […]

Opodatkowanie spółek jawnych

Wraz z nowelizacją ustawy o CIT, obowiązującą od 1 stycznia 2021 r., niektóre spółki jawne uzyskały status podatnika podatku dochodowego. W głównej mierze chodzi o te spółki jawne, w których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne i nie złożą oświadczenia lub aktualizacji oświadczenia CIT-15J.   Jeśli spółka nie chce stać się podatnikiem CIT, to nie […]

Wakacje kredytowe

W dniu 14 lipca 2022 r. Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym wspierających tych, którzy najbardziej ucierpieli przez wzrost stóp procentowych. Zmiany weszły w życie już 28 lipca 2022 r. i dotyczą tzw. wakacji kredytowych, reformy wskaźnika oprocentowania kredytów oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wakacje kredytowe dla kredytów hipotecznych Pomoc dla kredytobiorców ma obejmować […]

Podatek od pustostanów

Masz więcej nić jedno mieszkanie? Być może zapłacisz wyższy podatek. Od kilku miesięcy krążą bowiem głosy, że Rząd planuje wprowadzić podatek od pustostanów. Na samym początku należy zadać sobie pytanie „czym są pustostany?”. Zgodnie z definicją, pustostan to mieszkanie czy po prostu lokal wolny od lokatorów, najemców, dzierżawców etc.  Szacuje się, iż w Polsce ich […]

Inwentaryzacja a składka zdrowotna

Co wspólnego mają ze sobą wysokość składki zdrowotnej oraz inwentaryzacja?  Jakie zmiany, w tym zakresie, przyniosła podpisana przez Prezydenta 5 kwietnia 2022 r. nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw? Inwentaryzacja czy też remanent lub spis z natury to czynność mająca na celu zbadanie faktycznej ilości towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego […]

Przychód w spółce cichej

Przychód w spółce cichej                 Spółka cicha jest dość nietypowym rodzajem działalności. Pomimo, że nazwa wskazuje, że w wyniku zawarcia umowy spółki cichej powstaje osoba prawna, to tak się nie dzieje. Spółka cicha jest umową między przedsiębiorcą, a inną osobą fizyczną. Wspólnik cichy wnosi kapitał do spółki na podstawie umowy z przedsiębiorcą, a w zamian […]