KPFIG

Leasing operacyjny samochodu firmowego i zasady jego wykupu do majątku prywatnego po spłacie rat

Leasing operacyjny samochodu firmowego i zasady jego wykupu do majątku prywatnego po spłacie rat

Czy przy wykupie samochodu firmowego będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy i VAT? Przedsiębiorco! Myślisz, że w związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu jesteś w sytuacji bez wyjścia i będziesz musiał od samochodu firmowego wykupowanego, po zakończeniu umowy leasingowej, do majątku prywatnego zapłacić podatek dochodowy i VAT? Otóż nic bardziej mylnego. Wiemy, jak w sposób zgody […]

Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie

Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie

Twórcy Polskiego Ładu postanowili wprowadzić do polskiego systemu podatkowego nowe rozwiązanie opodatkowania polskich spółek holdingowych, we wprowadzonym nowym rozdziale 5b ustawy o CIT zostały zawarte przepisy o opodatkowaniu spółki holdingowej. Dotychczasowy stan prawny w naszym kraju nie przewidywał zwolnień podatkowych od sprzedaży udziałów w spółkach zależnych. Projekt ma na celu przyciągnięciu większej ilości spółek holdingowych […]

Spółka komandytowo–akcyjna a Nowy Ład

spółka komandytowo – akcyjna

Czy w Polskim Ładzie spółka komandytowo–akcyjna (SKA) jest lekiem na całe zło? Jednym z największych wyzwań, dla przedsiębiorców, w bieżącym roku jest wejście w życie przepisów „Polskiego Ładu”. W związku z tym pojawi się wiele nowych zagadnień i zróżnicowań w ramach naszego systemu prawnego. W tym artykule chcielibyśmy przybliżyć prawno – podatkowo – składkowe aspekty […]

Spółka Komandytowa w Nowym Ładzie

Spółka Komandytowa w Nowym Ładzie

Spółka Komandytowa w Nowym Ładzie Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tak zwany „Nowy Ład” to sformułowanie która wprowadza zmiany w życiu gospodarczym każdego przedsiębiorcy. Dziś skupimy na spółce komandytowej która przez zmiany w systemie podatkowym może przeżywać swoisty […]

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Jeśli masz pomysł na wdrożenie nowych  technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach pandemii COVID-19, pomożemy Ci uzyskać na jego realizacje dofinansowanie! Maksymalne dofinansowanie jakie możesz dostać to 255 000 zł. Wkład własny to minimum 15%. Wartość projektu (kosztów […]

NFOŚiGW Racjonalna gospodarka odpadami Część 2 Instalacje gospodarowania odpadami

NFOŚiGW Racjonalna gospodarka odpadami Część 2 Instalacje gospodarowania odpadami Cele: ➡️budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji odzysku,  w  tym  recyklingu  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych,  w  tym bioodpadów, ➡️ rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ➡️rozbudowa  lub  modernizacja  części  biologicznej  istniejących  instalacji  mechaniczno  – biologicznego przetwarzania odpadów.   Jeśli poszukujesz środków […]

NFOŚiGW 3.2 Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.

7. NFOŚiGW 3.2 Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV Przedsiębiorcy  w  rozumieniu  ustawy Prawo Przedsiębiorców mogą otrzymać dofinansowanie na wsparcie dla  innowacji  sprzyjających zasobooszczędnej  i niskoemisyjnej  gospodarce. Nabór do projektu jest ciągły i trwa od 3.04.2017 do 29.12.2022 roku. Pomagamy otrzymać […]

NFOŚiGW Racjonalna gospodarka odpadami Część 1 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

5. NFOŚiGW 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów Dotacja do 50% kosztów kwalifikowalnych? Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowalnych?   Jak najbardziej! Konkurs, w ramach którego dostaniesz dofinansowanie w takich wysokościach już trwa!   Pomożemy Ci pozyskać środki, które będziesz mógł przeznaczyć na: budowę lub modernizację stacjonarnych punktów selektywnego zbierania […]

NFOŚiGW Nabór II wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”

NFOŚiGW Nabór II wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus” Poszukujesz dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych bądź pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych? Twoje działania mają na celu chociażby modernizację  procesów  przemysłowych  w  zakresie efektywności energetycznej bądź wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością? Wykorzystujesz do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (Organic Rankine Cycle)?   Jesteśmy […]

Nabór wniosków

Nabór wniosków Trwa nabór wniosków do Projektu Urzędu Patentowego pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Z tego powodu, w dniu 7 września 2021 r. zostało przez pracowników tej instytucji przeprowadzone spotkanie w formule on-line, którego celem było przedstawienie głównych założeń Programu, zasad uczestnictwa oraz finansowania. Spotkanie ukierunkowane było w dużej mierze na uświadomienie mikro, małym […]