Działalność pozarolnicza - KPFIG

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

14 lutego br. został ogłoszony termin naboru wniosków w ramach poddziałania 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Termin naboru: 28 luty – 28 kwietnia 2022 r.

Warunki:

 • ubezpieczenie w KRUS nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy (jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik)
 • gospodarstwo rolne położone na terenie gminy wiejskiej lub miejscowości do 5 tys. mieszkańców
 • beneficjent nie otrzymał pomocy w ramach innych programów PROW 2014-2020

W ramach programu można założyć działalność gospodarczą wybierając spośród 406 kodów PKD

Skontaktuj się z nami!


  Wysokość dofinansowania:
  150 tys. zł – w przypadku, jeśli beneficjent będzie samozatrudniony
  200 tys. zł – samozatrudnienie + utworzenie 1 miejsca pracy
  250 tys. zł – samozatrudnienie + utworzenie 2 miejsc pracy

  Zatrudnienie pracowników będzie musiało nastąpić w oparciu o umowę o pracę i należy je utrzymać przez 2 lata od wypłaty II raty premii.

  Nie jest wymagany wkład własny!

  Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się:

  • środki transportu (samochód osobowy – nie więcej niż 50% kwoty pomocy)
  • maszyny i urządzenia
  • inwestycje budowlane
  • grunty i budynki
  • wyposażenie

  Premia wypłacana jest w dwóch ratach:
  80% premii – po założeniu działalności
  20% premii – po zrealizowaniu biznesplanu

  Realizacja biznesplanu musi nastąpić maksymalnie do 2 lat od wypłaty I raty.
  Wydatki nie mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz nie mogą być finansowane z innych środków publicznych.

  Kolejność przysługiwania pomocy przyznawana jest wg następujących kryteriów wyboru:

  • 3 pkt – wnioskodawca posiada kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej,
  • 1 pkt – beneficjent w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat,
  • 2 pkt – innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności,
  • 2 pkt – realizacja przez beneficjenta albo jego małżonka poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”,
  • 0-2 pkt – realizacja w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie,
  • 5-7 pkt – biznesplan przewiduje utworzenie:
   1 miejsca pracy* – 5 punktów,
   2 miejsc pracy* – 6 punktów,
   co najmniej 3 miejsc pracy* – 7 punktów.
   * nie uwzględnia się samozatrudnienia

  Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

  Już teraz skonsultuj się z naszymi ekspertami i zdobądź nawet 250 tys. zł na własną działalność pozarolniczą.

  Zaufali nam

  Mieliśmy przyjemność współpracować z firmami: