Dochodzenie zaległości

Awesome Image

Dochodzenie
zaległości

Kancelaria Prawa Finansowego i Gospodarczego świadczy również usługi z zakresu windykacji należności. Naszym celem jest przede wszystkim zadowolenie klienta, dlatego zgodnie z naszym doświadczeniem prowadzimy proces windykacyjny zmierzając do terminowego wpływu należności, uwzględniając dobre relacje z dłużnikami i jednocześnie skuteczność.

Proces windykacji staramy się zawsze dostosować do indywidualnej sytuacji klienta, mając na uwadze cel jakim jest polubowne odzyskanie należności w jak najkrótszym okresie czasu, wykorzystując najbardziej efektywne narzędzia.

Nasz zespół posiada również doświadczenie w dochodzeniu należności na drodze sądowej w przypadkach kiedy polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe. Zapraszamy do kontaktu i analizy Twojego przypadku.
Awesome Image

Zobacz nad czym pracujemy

 • 1. Polski Ład - najważniejsze zmiany przepisów i skutki dla przedsiębiorców.
  Przygotowywany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza istotne modyfikacje w krajowym systemie podatkowym. Prawnicy KPFiG stale pracują i doradzają przedsiębiorcom w optymalnym przygotowaniu się do zmian i wprowadzeniu rozwiązań zgodnych z planowanymi zmianami.
 • 2. Finansowanie - jakie mam możliwości pozyskania finansowania na rozwój firmy?
  Stale prowadzimy analizy możliwości pozyskiwania środków finansowych na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczych. Pojawiające się projekty dofinansowań analizujemy pod kątem Państwa potrzeb dobierając optymalne rozwiązania oraz nadzorując prawidłowe wykonanie umów zawartych z instytucjami finansującymi.
 • 3. Rozliczenia pozyskanych dofinansowań w ramach Tarczy Antykryzysowej.
  Kancelaria Prawa Finansowego i Gospodarczego sp. z o.o. w Krakowie pomaga przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów związanych z żądaniem zwrotu otrzymanych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników w ramach wsparcia z Tarczy Antykryzysowej. Indywidualnie konsultujemy każdy przypadek i szukamy optymalnych rozwiązań. Skontaktuj się z nami, a dowiesz się, czy wezwanie jest uzasadnione. Przygotujemy odpowiedź, przedstawiając Twoje stanowisko i będziemy Cię reprezentować przed właściwym organem.

Jeżeli interesuje Cię rozwój Twojej firmy skontaktuj się z KPFiG


  Zaufali nam

  Mieliśmy przyjemność współpracować z firmami: