NFOŚiGW 3.2 Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. - KPFIG